finanční centrum Fotojim
   
   
> Konsolidace úvěrů         Konsolidace úvěrů

Specifičnost úvěru :
* hypotéka KONSOLIDACE určena ke konsolidaci dluhů, tj. splacení současných spotřebitelských úvěru a půjček, př. i v kombinaci s hypotekou
* úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
Žadatel :
* fyzická osoba - občan České republiky
* věk žadatele - 18 až 65 let (maximální věk v roce úplného splacení úvěru)
Účel úvěru :
* Konsolidace dluhů, tj. splacení nejméně dvou a více spotřebitelských dluhů a půjček, možno tež plus Hypotéka
* nelze Hypotéku samostatně; nejedná se pak o Konsolidaci, nýbž refinancování
* úvěrem KONSOLIDACE nelze refinancovat úvěry z kreditních karet
Prokazování bonity žadatele :
* prokázáním dostatečného příjmů žadatele
* historií žadatele bez negativních záznamů v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB)
nebo spotřebitelském (SOLUS) registru
Zajištění úvěru :
* úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
* vinkulace pojištění zastavované nemovitosti
* v individuálních případech může být požadováno i další zajištění (životní pojištění,předkupní právo
k zastavované nemovitosti, ručitel, notářský zápis o přímé vykonavatelnosti,atd)
Nemovitosti k zajištění úvěru :
* dokončená nemovitost určená k bydlení či rekreaci
* pokud se v nemovitosti nacházejí plochy určené k bydlení a plochy komerční, je rozhodující převažující poměr těchto ploch, nemovitost na bydlení musí mít více jak 50% plochy určené k bydlení
* zastavovaná nemovitost musí být ve vlastnictví alespoň jednoho žadatele
* na zastavované nemovitosti může váznout smluvní zástavní právo, pokud bude z úvěru vyplaceno
* nelze ručit členským podílem v BD (tzv.družstevním bytem)
* nelze ručit ideálním spoluvlastnickým podílem
Nemovitosti k bydlení či rekreaci :
* bytová jednotka (byt v osobním vlastnictví)
* rodinný dům nebo vila
* rekreační objekt určený k individuální rekreaci
* vedlejší stavby, tvoří-li s nemovitostí funkční celek
* garáže i samostatně stojící v rámci funkčního celku
Komerční nemovitosti k pronájmu :
* bytový dům (činžovní dům pořízený za účelem pronájmu bytů)
* nebytová jednotka (nebytový prostor)
* nebytový dům s bytovými jednotkami
* hotel, penzion a rekreační zařízení do 20 lůžek
* administrativní budova
* polyfunkční objekt bez výrobních prostor
* za komerční nemovitost se nepovažují výrobní prostory a objekty
Výše a splatnost úvěru :
* úvěr lze poskytnout ve výši od 300 000,- Kč do 30 000 000,- Kč
* úvěr lze poskytnout do výše 50% hodnoty zastavované nemovitosti stanovené tržním odhadem
* doba splatnosti je od 5 do 20 let
Způsob splácení :
* anuitní splátkou, t.j.pravidelnou měsíční splátkou ve stejné výši
Zpoplatnění zpracování žádosti :
* Finance-on-line.cz s.r.o. poskytují standardní služby klientům zdarma, žadatelům neúčtujeme žádné poplatky za zajištění úvěru
* poskytnutí úvěru je zpoplatněno bankou a poplatek je splatný při podpisu úvěrové smlouvy
Úroková míra :
* aktuální úroková sazba bude žadateli sdělena po podání žádosti
Pojištění úvěrových rizik :
* žadatel o úvěr má možnost pojištění úhrady splátek úvěru pro pracovní neschopnost
( zdravotní důvody či invalidnost) či smrt nebo nezaviněnou ztrátu zaměstnání
Doba vyřízení žádosti o úvěr :
* úvěr bude vyřízen do sedmi dnů
* lhůta vyřizování úvěru běží od dodání úplné dokumentace žadatelem
* úvěr je vyřízen, je-li připraven k podpisu úvěrové smlouvy

Splňuje-li představený úvěr KONSOLIDACE vaše potřeby financování, a jste-li přesvědčeni, že splňujete všechny jeho podmínky, podejte žádost o úvěr. V žádosti označte vaši volbu u názvu tohoto úvěru. Pokud vám úvěr nevyhovuje a/nebo nesplňujete jeho podmínky, hledejte v nabídce jiný vhodný úvěr.
= Žádost o úvěr =
nahoru,
 
návrat,

   
Nakupnicentrum.cz