finanční centrum Fotojim
   
   
> Na bydlení Speciál za 7 dnů


         Na bydlení Speciál za 7 dnů

Specifičnost úvěru :
* hypotéka určená k zajištění financování vlastního bydlení v případě,
kdy úvěr není možno v době čerpaní prostředků zajistit pořizovanou nemovitostí
* vyřízení úvěru do 7 dnů
* až do 75% hodnoty nemovité zástavy
Žadatel :
* fyzická osoba - občan České republiky
* fyzická osoba - občan EU s povolením přechodného pobytu delšímu než-li 3 měsíce,
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR
* fyzická osoba - cizinec z nečlenského státu EU s povolením k trvalému pobytu v ČR
* věk žadatele - 18 až 65 let (maximální věk v roce úplného splacení úvěru)
Účel úvěru :
* Úvěr k zajištění vlastního bydlení anebo k investici do nemovitosti k bydlení určené k pronajímání
(dle §9 zák. o dani z příjmu) :

* koupě v rámci developerského projektu
* dodavatelská výstavba montovaného RD
* koupě od obce
* koupě nemovitosti v dražbě
* rekonstrukce - pouze s koupí bytu od obce nebo pořízením družstevního bytu
* výstavba
* úhrada za převod členských práv - koupě družstevního byty s následným převodem do osobního vlastnictví
* kombinace výše uvedených účelů
Prokazování bonity žadatele :
* prokázáním dostačující výše příjmů žadatele
* historií žadatele bez negativních záznamů v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB)
nebo spotřebitelském (SOLUS) registru
Zajištění úvěru :
* úvěr nemusí být od počátku zajištěn zástavním právem k nemovitosti
* úvěr musí být po uplynutí nezajišťěného období zajištěn zástavním právem k nemovitosti
* vinkulace pojištění zastavované nemovitosti
* může být požadováno i další zajištění (životní pojištění, předkupní právo k zastavované nemovitosti,
ručitel, rozhodčí doložka, notářský zápis o přímé vykonatelnosti, atd.)
Nemovitost k zajištění úvěru :
* nemovitost, která je předmětem úvěru
* jiná dokončená nemovitost určená k bydlení či rekreaci
* pokud se v nemovitosti nacházejí plochy určené k bydlení a plochy komerční,
je rozhodující převažující poměr těchto ploch, nemovitost musí mít více jak 50% plochy určené k bydlení
* zastavovaná nemovitost nemusí být ve vlastnictví žadatele
* na zastavované nemovitosti může váznout zástavní právo nebo exekuce,
pokud bude z úvěru vyplaceno; u exekucí a některých zástavních práv přeúvěrováním prostřednictvím nebankovních úvěrů
* nelze ručit členským podílem v BD (tzv.družstevním bytem)
* nelze ručit ideálním spoluvlastnickým podílem
Nemovitosti k bydlení či rekreaci :
* bytová jednotka (byt v osobním vlastnictví)
* atelier
* rodinný dům nebo vila
* bytový - obytný dům s max. třemi byty
* stavební pozemek
* vedlejší stavby, tvoří-li s nemovitostí funkční celek
* garáže i samostatně stojící v rámci funkčního celku
Výše a splatnost úvěru :
* úvěr lze poskytnout ve výši od 300.000,- Kč do 8,000.000,- Kč,
a to do výše 75% hodnoty zastavované nemovitosti stanovené tržním odhadem
* doba splatnosti nezajištěného úvěru je max. 24 měsíců od podpisu smlouvy
* doba splatnosti zajištěného úvěru 5 do 30let
Způsob splácen :
* anuitní splátkou, t.j.pravidelnou měsíční splátkou ve stejné výši
Zpoplatnění zpracování žádosti :
* Finance-on-line.cz s.r.o. poskytují standardní služby klientům zdarma,
žadatelům neúčtujeme žádné poplatky za zajištění úvěru
* poskytnutí úvěru je zpoplatněno bankou a poplatek je splatný při podpisu úvěrové smlouvy
Úroková míra :
* aktuální úroková sazba bude žadateli sdělena po podání žádosti
Pojištění úvěrových rizik :
* žadatel o úvěr má možnost pojištění úhrady splátek úvěru pro pracovní neschopnost
(zdravotní důvody či invalidnost) či smrt nebo nezaviněnou ztrátu zaměstnání
Doba vyřízení žádosti o úvěr :
* úvěr bude vyřízen do sedmi dnů
* lhůta vyřizování úvěru běží od dodání úplné dokumentace žadatelem
* úvěr je vyřízen, je-li připraven k podpisu úvěrové smlouvy

Splňuje-li představený úvěr Na bydlení Special vaše potřeby financování, a jste-li přesvědčeni, že splňujete všechny jeho podmínky, podejte žádost o úvěr. V žádosti označte vaši volbu u názvu tohoto úvěru. Pokud vám úvěr nevyhovuje a/nebo nesplňujete jeho podmínky, hledejte v nabídce jiný vhodný úvěr.

= Žádost o úvěr =

nahoru,
 
návrat,