finanční centrum Fotojim
   
   
> Refinancování bydlení za 7 dnů         Refinancování bydlení za 7 dnů

Specifičnost úvěru :
* hypotéka určená k refinancování úvěru či půjčky poskytnuté k zajištění financování vlastního bydlení se splatností až 30 let
* vyřízení úvěru do 7 dnů
* úvěr lze poskytnout i ve variantě bez prokazování příjmů
* úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
* až do 85% hodnoty nemovité zástavy, a do 50% hodnoty bez prokazování příjmů
* odhad CENY kdekoliv na území ČR poskytneme ZDARMA, v případě jednáli se o bytovou jednotku
v osobním vlastnictví anebo o rodinný dům

Žadatel :
* fyzická osoba - občan České republiky
* fyzická osoba - občan EU s povolení přechodného pobytu delšímu než-li 3 měsíce, k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR
* fyzická osoba - cizinec z nečlenského státu EU s povolením k trvalému pobytu v ČR
* věk žadatele - 18 až 65 let (maximální věk v roce úplného splacení úvěru)
Účel úvěru :
* refinancování úvěrů (od bank nebo leasingových společností) na investici do nemovitosti
* úhrada již provedených investic do nemovitostí určených k bydlení, ne straší než-li 24 měsíců
* kombinace výše uvedených účelů
* částku do výše 20 % účelového úvěrů lze v rámci jedné úvěrové smlouvy poskytnout neúčelově
tzv. úvěr 2 v 1

Prokazování bonity žadatele :
* prokázáním příjmů žadatele
* bez prokázání příjmů žadatele - pouze prohlášení žadatele o příjmech a majetku
* historií žadatele bez negativních záznamů v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru
Zajištění úvěru :
* úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
* vinkulace pojištění zastavované nemovitosti
* může být požadováno i další zajištění (životní pojištění, předkupní právo k zastavované nemovitosti, ručitel, rozhodčí doložka, notářský zápis o přímé vykonatelnosti, atd.)
Nemovitosti k zajištění úvěru :
* nemovitost, která je předmětem úvěru - i nedokončená, pokud bude z úvěru dokončena
* jiná dokončená nemovitost určená k bydlení či rekreaci
* pokud se v nemovitosti nacházejí plochy určené k bydlení a plochy komerční, je rozhodující převažující poměr těchto ploch, nemovitost musí mít více jak 50% plochy určené k bydlení
* zastavovaná nemovitost nemusí být ve vlastnictví žadatele
* na zastavované nemovitosti může váznout zástavní právo nebo exekuce, pokud bude z úvěru vyplaceno; u exekucí a některých zástavních práv přeúvěrováním prostřednictvím nebankovních úvěrů
* nelze ručit členským podílem v BD (tzv.družstevním bytem)
* nelze ručit ideálním spoluvlastnickým podílem
Nemovitosti k bydlení či rekreaci :
* bytová jednotka (byt v osobním vlastnictví)
* atelier
* rodinný dům nebo vila
* rekreační objekt určený k individuální rekreaci
* stavební pozemek
* vedlejší stavby, tvoří-li s nemovitostí funkční celek
* garáže i samostatně stojící v rámci funkčního celku
Výše a splatnost úvěru :
* úvěr lze poskytnout ve výši od 300.000,- Kč do 8,000.000,- Kč, a to do výše 85% hodnoty zastavované nemovitosti stanovené interním odhadem
* úvěr lze poskytnout do výše až 3,000.000 Kč, a to do výše 50% hodnoty zastavované nemovitosti stanovené interním odhadem bez prokazování příjmů
* doba splatnosti je od 5 do 30let, bez prokazování příjmu do 20let
Způsob splácení :
* anuitní splátkou, t.j.pravidelnou měsíční splátkou ve stejné výši
Zpoplatnění zpracování žádosti :
* Finance-on-line.cz s.r.o. poskytují standardní služby klientům zdarma, žadatelům neúčtujeme žádné poplatky za zajištění úvěru
* poskytnutí úvěru je zpoplatněno bankou a poplatek je splatný při podpisu úvěrové smlouvy
Úroková míra :
* aktuální úroková sazba bude žadateli sdělena po podání žádosti
Pojištění úvěrových rizik :
* úvěr bude vyřízen do sedmi dnů
* lhůta vyřizování úvěru běží od dodání úplné dokumentace žadatelem
* úvěr je vyřízen, je-li připraven k podpisu úvěrové smlouvy
Doba vyřízení žádosti o úvěr :
* úvěr bude vyřízen do sedmi dnů
* lhůta vyřizování úvěru běží od dodání úplné dokumentace žadatelem
* úvěr je vyřízen, je-li připraven k podpisu úvěrové smlouvy

Splňuje-li představený úvěr REFIN za 7 dní vaše potřeby financování, a jste-li přesvědčeni, že splňujete všechny jeho podmínky, podejte žádost o úvěr. V žádosti označte vaši volbu u názvu tohoto úvěru. Pokud vám úvěr nevyhovuje a/nebo nesplňujete jeho podmínky, hledejte v nabídce jiný vhodný úvěr.

= Žádost o úvěr =
nahoru,
 
návrat,