finanční centrum Fotojim
   
   
> Úvěr ručený družstevním bytem
         Úvěr ručený družstevním bytem

* aktuální úroková sazba bude žadateli sdělena po podání žádosti
Žadatel :
* fyzická osoba - občan České republiky
* pokud žadatel žije v manželství musí být manžel spolužadatelem, vyjma případů, kdy samostatné jednání žadatele umožňuje smluvní zúžení či omezení společného jmění manželů
* právnická osoba – je-li držitelem „družstevního bytu“
Prokazování bonity žadatele :
* prokázáním příjmů; lze i ve variantě bez prokazování příjmů
* bez prověřování historie žadatele v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB)
nebo spotřebitelském (SOLUS) registru
* přehledem závazků, včetně jejich úplné a průkazné dokumentace, a kontaktů na věřitele jednotlivých závazků
Zajištění úvěru :
* úvěr musí být zajištěn převodem členského podílu v bytovém družstvu (tzv.družstevním bytem)
na věřitele
* v individuálních případech může být požadováno i další zajištění (životní pojištění, rozhodčí doložka, ručitel, směnka, notářský nebo exekutorský zápis o přímé vykonatelnosti, atd.)
Nemovitosti k zajištění úvěru :
* ručení členským podílem v bytovém družstvu (tzv.družstevním bytem), který musí být ve vlastnictví žadatele nebo jeho rodinných příslušníků
* v individuálních případech lze přijmout ručení členským podílem ve vlastnictví třetí osoby
(mimo žadatele a jeho rodiny)
Doba vyřízení žádosti o úvěr :
* úvěr bude vyřízen do tří týdnů od dodání úplné dokumentace žadatelem
(expresní zpracování do jednoho týdne - po dohodě)
* úvěr je vyřízen, je-li připraven k podpisu smlouvy o úvěru (půjčce) a zajišťovacích smluv či instrumentů
Postup vyřizovaní žádosti o úvěr :
* shromáždění dokumentace dle uvedeného seznamu: kopie občanského průkazu + dalšího dokladu totožnosti, doklad o bankovním účtu, úplný přehled všech závazků žadatele s uvedením kontaktních údajů jejich věřitelů, včetně průkazného dokladování jednotlivých dílčích závazků, foto bytu
(5 x interiéru a 5 x exteriéru); v případě exekucí vedených proti žadateli exekuční tituly a usnesení o nařízení exekuce
* posouzení hodnoty nemovitosti - věřitel zajistí interní odhad: osobní návštěva zástupce věřitele a dohoda o výši úvěru a splatnosti, oslovení věřitelů
* podpis úvěrové dokumentace – smlouva o půjčce či úvěru a dohody o převodu členských práv a povinností k bytovému družstvu na věřitele, poskytnutí úvěru
Oblast působnosti :
* úvěry jsou poskytovány po celém území ČR
Klíčové parametry úvěru
* úvěr lze poskytnout i žadateli s negativními záznamy v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru
* žádaný úvěr musí být zajištěn převodem "družstevního bytu" na věřitele
* žádaný úvěr musí být v rozmezí 50.000 až 3,000.000,- Kč
* pokud je členský podíl zatížen exekucí, musí dojít k odstranění tohoto omezení před čerpáním úvěru
Popis úvěru :
* neúčelový hotovostní úvěr poskytovaný nebankovními subjekty, až s patnáctiletou splatností, a zajištěný „družstevním bytem“
* bez prokazování příjmů a prověřování historie žadatele v bankovním či nebankovních registrech
* úvěr musí být zajištěn převodem „družstevního bytu“ – členského podílu k bytovému družstvu
Výše a splatnost úvěru :
* úvěr lze poskytnout ve výši od 50.000,- Kč do 2,000.000,- Kč, a to až do výše 50 % z hodnoty „družstevního bytu“, když odhad realizuje věřitel bezplatně – např. při hodnotě „družstevního bytu“ 500.000 Kč lze poskytnou úvěr pouze do 250.000 Kč
* doba splatnosti úvěru je od 5 do 15 let
* úvěr splatný měsíčními anuitními splátkami (splátkami ve stejné výši)
* po dohodě lze úvěr splatit předčasně
Úroková míra :
* o roční úroková míra je 28 % p.a.; roční procentní sazba nákladů (RPSN) max. 30 %
Žadatel :
* pouze fyzická osoba - bez ohledu na občanství, věk žadatele není rozhodující
* žije-li žadatel v manželství, musí být jeho manžel/ka spolužadatelem, vyjma případů, kdy samostatné jednání žadatele umožňuje smluvní zúžení či omezení společného jmění manželů
Prokazování bonity žadatele :
* bez prokazování příjmů
* bez prověřování historie žadatele v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru
* přehledem závazků žadatele
Zajištění úvěru :
*
*
Klíčové parametry úvěru :
* úvěr lze poskytnout i žadateli s negativními záznamy v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru
* žádaný úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
* žádaný úvěr musí být v rozmezí 200.000 až 2,000.-000,- Kč
Splňuje-li představený úvěr Nebankovní dlouhodobý úvěr vaše potřeby financování, a jste-li přesvědčeni, že splňujete všechny jeho podmínky, podejte žádost o úvěr. V žádosti označte vaši volbu u názvu tohoto úvěru. Pokud vám úvěr nevyhovuje a/nebo nesplňujete jeho podmínky, hledejte v nabídce jiný vhodný úvěr.


= Žádost o úvěr =

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ ÚVĚRU :
* nevyhovuje-li vám uvedený úvěr, zkuste Nebankovní střednědobý úvěr
* nevyhovuje-li vám žádný z nabídky úvěrů, zkuste nespecifikovaný úvěr
nahoru,
 
návrat,